Privacybeleid

Privacybeleid

 

 

PRIVACYVERKLARING DE ZWANGERE ZAAK

 

 

 

 

 

De Zwangere Zaak vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via .

 

Artikel 1                     Wie zijn wij?

 

De Zwangere Zaak is een eenmanszaak, gevestigd te (3523 XN) Utrecht aan de Julianaweg 418. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30154828. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw uitgerekende datum. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Wanneer wij osteopathie aan jou leveren verwerken wij naast bovenstaande gegevens tevens jouw geboortedatum, medische geschiedenis, gegevens van jouw zorgverzekeraar en data en verslagen van onze sessies om een traject mogelijk te maken. Wij bewaren jouw dossiers volgens een wettelijke verplichting 20 jaar.

 

Om jouw bestelling uit de webshop te beheren zullen wij jouw naam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling in ons klantenbestand bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Wij zullen jouw gegevens daarna anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 5 jaar na afhandeling verwijderen.

 

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren.

 

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Jij kunt hierover meer lezen in ons cookiestatement.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw ervaring met jouw naam. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Ervaringen over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook jouw telefoonnummer invullen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, trainingen of freebies, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij gegevens in jouw account die jij zelf invult. Wij bewaren deze accountgegevens tot het einde van onze samenwerking.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar . Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je een vraag?

Stel hem via het formulier hieronder of stuur een e-mail.

12 + 2 =